Strona www.wszim-sochaczew.edu.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

Więcej informacji

ECDL Twoją szansą

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie zaprasza do udziału w projekcie szkoleń informatycznych pt. ”ECDL Twoją szansą”.

Zapisy już trwają!


ECDL

Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym podstawowe zadania: edytować teksty, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci komputerowych.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji
 • wzrost pozycji na rynku pracy
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia
 • wzrost mobilności
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie

Zakres

Szkolenie realizowane będzie w Sochaczewie w siedzibie Uczelni i obejmuje 104 godziny zajęć (po 45 minut) i przygotowuje do zdobycia certyfikatu ECDL na poziomie Base. Realizowane będzie w grupach 20 osobowych, łącznie 140 osób.

Moduły:

 • B1 – Podstawy pracy z komputerem – 20 h
 • B2 – Podstawy pracy w sieci - 20 h
 • B3 – Przetwarzanie tekstów MS Word 2010 – 30 h
 • B4 – Arkusze kalkulacyjne MS Excel 2010 – 34 h

Opisy modułów i szczegółowe sylabusy znajdują się na oficjalnej stronie programu https://ecdl.pl/node/4184.

Każdy z modułów kończy się egzaminem. Egzaminy realizowane będą w Sochaczewie w siedzibie Uczelni. Po zdaniu wszystkich 4 egzaminów kursanci uzyskują certyfikat ECDL BASE. Certyfikacja na poziomie Base stanowi fundament do dalszego rozwoju i zdobycia kolejnych uprawnień https://ecdl.pl/node/4156.

Koszty

Szkolenie jest dofinansowane z EFS w 100% i jest całkowicie bezpłatne dla beneficjentów.

W ramach szkolenia beneficjenci otrzymują:

 • 104 godziny zajęć informatycznych
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Obiad – dla grup realizujących zajęcia w wymiarze 8h / dzień
 • Opłacone 4 egzaminy ECDL

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy chcą zdobyć i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie technik komputerowych międzynarodowym certyfikatem ECDL BASE.

Beneficjentami projektu mogą być:

 • Osoby z województwa mazowieckiego
 • Osoby w wieku 25-64
 • Pracujący, bezrobotni, rolnicy, osoby wracające na rynek pracy
 • Wykształcenie – bez ograniczeń
 • W programie nie mogą brać udziału osoby uczące lub kształcące się

Terminy zajęć

Nazwa grupy Dni zajeć Godziny Rozpoczęcie Harmonogramy Status
Liczba osób w grupie jest ograniczona.
Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się 20 osób na dany termin.
Grupa A sobota, niedziela 900 - 1600 15 marca Zobacz harmonogram zajęć szkolenie zakończone
Grupa B wtorek, czwartek 900 - 1300 1 kwietnia Zobacz harmonogram zajęć szkolenie zakończone
Grupa C wtorek, czwartek 1630 - 2030 1 kwietnia Zobacz harmonogram zajęć szkolenie zakończone
Grupa F sobota, niedziela 900 - 1600 17 maja Zobacz harmonogram zajęć szkolenie zakończone
Grupa I sobota, niedziela 900 - 1600 27 września Zobacz harmonogram zajęć szkolenie zakończone
Grupa J sobota, niedziela 930 - 1300 22 listopada Zobacz harmonogram zajęć rekrutacja zakończona
Grupa K sobota, niedziela 1330 - 1700 3 stycznia 2015 Zobacz harmonogram zajęć rekrutacja zakończona

Zapisy

Na szkolenie można zapisać się:

Wypełniając formularz on-line

przejdź do formularza

Telefonicznie

(46) 862 50 80

 • Wtorek 11:00-18:00
 • Środa 8:00-15:00

Osobiście

96-500 Sochaczew, ul. Stadionowa 4

Sekretariat: 1 piętro, pokój 107

 • Wtorek 11:00-18:00
 • Środa 8:00-15:00

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 1. Zgłoszenie się do projektu
 2. Postępowanie kwalifikacyjne
 3. Otrzymanie decyzji na kontakt podany przy zgłoszeniu
 4. Złożenie w oryginale (osobiście lub drogą pocztową) wymaganych dokumentów w sekretariacie projektu

Regulamin projektu

Wzory wymaganych dokumentów Wzór dokumentu podpisywanego w pierwszym dniu zajęć

Kontakt

Paweł Górczyński pawel.gorczynski@wszim-sochaczew.edu.pl 604 279 664Kapitał Ludzki

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Unia Europejska

Studia

licencjackie

podyplomowe

podyplomowe
z dofinansowaniem EFS

ECDL

Szkolenia informatyczne

Dofinansowanie 100%

Autoryzowany ośrodek egzaminacyjny

Autoryzowany ośrodek egzaminacyjny

Centrum Szkoleń

Centrum Szkoleń

Szkolenia IT

Zaklikani

Zaklikani

Platforma edukacyjna